Finanšu projektu aģentūras mācību centrs

    "Izaicinājums rada izaugsmi.
Tieši izaicinājumi pārbauda mūsu prasmes  
un padara mūs labākus"

/Stīvs Čendlers/

SIA „Finanšu projektu aģentūra" Mācību centrs (FPAMC) ir LR Izglītības un zinātnes ministrijā akreditēta mācību iestāde, kas organizē seminārus, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības kursus. FPAMC aktīvi darbojas apmācību jomā jau kopš 2009 gada un piedāvā dažādus kursus un seminārus profesionālai pilnveidei un pašattīstībai.

 Aicinām apgūt šādus kursus:

        Svešvalodas:                              Grāmatvedība:

 • Angļu valoda
 • Vācu valoda

 • Franču valoda

 • Zviedru valoda

 • Krievu valoda

 • Spāņu valoda

 • Latviešu valoda

 • Grāmatvedības pamati

 • Grāmatvedības uzskaite uzņēmumu vadītājiem

 • Grāmatvedības uzskaite atbilstoši starptautiskajiem standartiem

 • Grāmatvedības datorprogramma 1C

 • Grāmatvedības datorprogramma Horizon

 

Un vēl daudzas citas profesionalās un neformālas izglītības programmas.

Apmācību programmas tiek izstrādātas un aktualizētas atbilstoši tirgus pieprasījumam un pasūtītāja vajadzībām, lai sasniegtu uzstādītos mērķus.

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) SIA „Finanšu projektu aģentūra” Mācību centrs piedāvā nodarbinātām personām un darba meklētājiem/bezdarbniekiem iespēju papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, izmantojot Kuponu metodi.

Ar plašāku informāciju par apmācību iespējām un NVA aktivitātēm var iepazīties mūsu izglītības iestādē Daugavpils, Kr.Valdemāra iela 37-16, NVA filiālēs un NVA mājas lapā:

NVA piedāvātās apmācības iespējas bezdarbniekiem un darba meklētājiem.

 

 

Copyright© 2019 fpagentura.lv Visas tiesības aizsargātas. Informācijas publicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.